2

2

2

4

4

4

3

3

3

Radziszów

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na ścieżkach rowerowych (AC11S) - Radziszów gmina Skawina.

Pod Wawelem

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego (twardolanego)  na ciągach pieszo - rowerowych Bulwar  Czerwieński przy Wawelu w Krakowie.

Remont drogi 776

Zakończyliśmy budowę 5 ronda na Drodze Wojewódzkiej 776 w miejscowości Sulechów

Targi EXPO

Prace polegały naukładaniu warstw: wiążącej i ścieralnej na nowo powstałej drodze prowadzącej do hali targów EXPO w Krakowie.

Remont ul. B.Komorowskiego

Prace polegały na wymianie warstwy ścieralnej. Frezowanie i układanie masy mineralno asfaltowej realizowane było pod ruchem.