2

2

2

4

4

4

3

3

3

Remont ul. B.Komorowskiego

Prace polegały na wymianie warstwy ścieralnej. Frezowanie i układanie masy mineralno asfaltowej realizowane było pod ruchem.