2

2

2

4

4

4

3

3

3

Targi EXPO

Prace polegały naukładaniu warstw: wiążącej i ścieralnej na nowo powstałej drodze prowadzącej do hali targów EXPO w Krakowie.