2

2

2

4

4

4

3

3

3

Laboratorium drogowe

Realizuje badania laboratoryjne zgodnie z poniższym wykazem, który jest podstawowym zestawem niezbędnym przy kontroli prowadzonych prac budowlanych. Wraz z poszerzaniem oferty planujemy zwiększać zakres oferowanych badań laboratoryjnych.

Wskaźnik zagęszczenia MMA

Badanie polega na porównaniu gęstości objętościowej mieszanki mineralno asfaltowej z próbki pobranej w trakcie układania danej warstwy nawierzchni, do gęstości objętościowej próbki wyciętej z danej warstwy.

Zawartość wolnych przestrzeni

Badanie polega na porównaniu gęstości mieszanki mineralno asfaltowej z próbki wyciętej z warstwy nawierzchni do jej gęstości objętościowej.

Równość podłoża

Badanie polega na określeniu jakości wykonania nawierzchni bitumicznej pod względem jej równości. Badanie wykonywane jest łatą i klinem.

Nośność podłoża

Do tego badania wykorzystywana jest płyta dynamiczna. Badanie polega na określeniu dynamicznego modułu odkształcenia podłoża (EVD). Daje on pogląd na zagęszczenie badanego gruntu.

Zagęszczenie podłoża

Badanie pozwala na ocenę i kontrolę stanu zagęszczenia gruntów do głębokości 6m.

Odwierty

Odwiert wykonuje się wiertnicą spalinową. Maksymalna głębokość odwiertu - 400 mm.

 

dynam